Best practices

In de onderstaande cases lees je hoe verschillende organisaties baat hebben bij het gebruik van de Me.-scan.

"Ik pas de Me.-scan toe bij álles wat ik op professioneel gebied onderneem".

Willem Smetsers, Commercieel Directeur Livingprojects

"De Me.-scan, We.-scan, de gesprekken die we voeren en de teamsamenstelling brengen een bepaalde ontspanning te weeg binnen de organisatie omdat vertrouwen en transparantie centraal staan".

Jeff Hagelen, CEO WEMO

"Inmiddels zijn er meer dan 5.000 scans afgenomen binnen Fontys, zijn er 136 docenten opgeleid en doen er 20 instituten mee. Dit zegt iets over de toegevoegde waarde van de Me.-scan".

Bianca Peersman, Consultant Studiesucces Fontys Hogescholen

"Door de Me.-scan kan een organisatie data-driven haar medewerkers zichzelf laten ontwikkelen".

Agnes Smit-Wobbes, Founder People like us

We zien in heel de organisatie het positieve effect van de Me.-scan. Echt iedereen is enthousiast! We willen daarom graag 7 Me.-coaches binnen de organisatie, binnen elke business unit eentje".

Josefien, Learning & Development Specialist Klimaatroute

"Ik gebruik de Me.-scan om evaluatie- en communicatiemomenten te creëren binnen teams. De Me.-scan maakt deze zaken concreet."

Frank Stofmeel, eigenaar van Frank Stofmeel Teamontwikkeling

Ook de onderstaande bedrijven hebben baat gehad bij het gebruik van de Me.-scan.

logo's
Me-logo

Volg ons ook op:

Over Me.-scan

De Me.-scan is ontwikkeld door TheTrueTalentTeam Group, een van 's werelds innovatiefste ontwikkelaar van psychologische talent-, persoonlijkheid-, en competentietools.

Ter versterking van het effect van deze tools biedt TheTrueTalentTeam Group aan professionals opleidingen aan om talentontwikkeling en persoonlijke en teamcoaching organisatiebreed te implementeren met behulp van onze tools.