Hoe kan de Me.-scan worden ingezet binnen een organisatie?

De Me.-scan kan op verschillende manieren worden ingezet binnen een organisatie, van een eenmalige activiteit tot een langlopend proces om talentontwikkeling te blijven managen.

Hoe kan de Me.-scan worden ingezet binnen een organisatie?

De Me.-scan kan op verschillende manieren worden ingezet binnen een organisatie, van een eenmalige activiteit tot een langlopend proces om talentontwikkeling te blijven managen.

Me.-scan als start- of evaluatiepunt

De Me.-scan kan gebruikt worden om een total overview van het menselijk kapitaal binnen een organisatie te creëren. Want welke bedrijfscultuur heerst er? Zitten alle medewerkers op hun plek? En voeren zij werkzaamheden uit waar zij energie van krijgen of lopen zij langzaam en onopgemerkt leeg? Het creëren van dit startpunt kan een organisatie zelf doen of laten uitvoeren door een consultant. 

Door alle betrokken medewerkers de Me.-scan te laten invullen, kan er antwoord gegeven worden op deze vragen. Alle Me.-scans van de medewerkers kunnen gebundeld worden tot een teamprofiel dat de organisatie voorziet van stuurinformatie om de gewenste vervolgstappen te bepalen.

Daarnaast ontvangen alle betrokken medewerkers een persoonlijke rapportage die hun inzicht geeft in (voorheen nog) onbekende talenten en mogelijke valkuilen.

Me.-scan in combinatie met een intern ontwikkeltraject

De Me.-scan kan breder worden getrokken dan alleen een evaluatietool. De organisatie kan een interne HR-medewerker of HR-afdeling aanstellen om een (talent)ontwikkeltraject op te zetten. Hierbij bestaat er de mogelijkheid om deze HR-medewerker(s) te laten opleiden. Met deze opleiding zijn de HR-medewerkers in staat om op basis van de Me.-scans terugkoppelgesprekken te voeren en medewerkers te begeleiden. De organisatie heeft ook de keuze om de Me.-scan te integreren in een al bestaand traject of platform. Deze integratie kan snel en gemakkelijk worden doorgevoerd met behulp van de verschillende technische oplossingen die wij bieden.

Me.-scan in combinatie met externe professional

Het kan zijn dat een organisatie graag structureel aandacht wil besteden aan de (talent)ontwikkeling van haar medewerkers maar daar nog niet de geschikte personen voor in huis heeft om dit traject de begeleiden. Het kan ook zijn dat medewerkers zich niet durven open te stellen bij een bekende HR-medewerker die wellicht tevens hun leidinggevende of collega is. Om in dit geval te waken over de objectiviteit binnen de organisatie kan er gekozen worden om een externe Me.-coach in te schakelen. Deze Me.-coach beschikt over alle kwalificaties en ervaringen om zowel individuele medewerkers als teams te begeleiden op basis van hun Me.-scans en ontwikkelvragen.

Neem contact op voor een afspraak

Meer informatie over hoe de Me.-scan geïntegreerd kan worden binnen jouw organisatie?
Neem contact met ons op of plan een vrijblijvend online afspraak.

Me-logo

Volg ons ook op:

Over Me.-scan

De Me.-scan is ontwikkeld door TheTrueTalentTeam Group, een van 's werelds innovatiefste ontwikkelaar van psychologische talent-, persoonlijkheid-, en competentietools.

Ter versterking van het effect van deze tools biedt TheTrueTalentTeam Group aan professionals opleidingen aan om talentontwikkeling en persoonlijke en teamcoaching organisatiebreed te implementeren met behulp van onze tools.