Menselijk kapitaal inzichten van Me.-scan

Menselijk kapitaal

Wellicht heb je wel eens gehoord van de term ‘menselijk kapitaal‘, maar wat betekent menselijk kapitaal eigenlijk? Het omvat alle capaciteiten, kennis, sociale- en persoonlijke vaardigheden van de werknemers in een bedrijf of organisatie. Het kan worden gezien als de waarde die het personeel kan leveren op basis van de competenties van individuele werknemers.

Veel bedrijven en organisaties houden zich nog te weinig bezig met het ontwikkelen van menselijk kapitaal. Echter is dit essentieel om de capaciteiten van werknemers optimaal te benutten en zo goed mogelijk in te zetten. Op deze pagina gaan we je daarom alles vertellen wat je moet weten over menselijk kapitaal en hoe je hier als organisatie het beste mee omgaat.

Wat is menselijk kapitaal?

Menselijk kapitaal is een verzamelnaam voor de waarde die een persoon op individueel niveau kan leveren aan de economie. Als we gaan kijken naar bedrijven wordt de term vaak gebruikt voor de totale kennis, capaciteiten, sociale- en persoonlijke vaardigheden van al het personeel bij elkaar. De kennis en capaciteiten van personeel behoort namelijk ook tot het kapitaal van een bedrijf, maar kan niet uitgedrukt worden als fysiek kapitaal of in geld.

De letterlijke menselijk kapitaal betekenis luidt: “de voorraad van competenties, kennis, sociale en persoonlijke vaardigheden, waaronder ook creativiteit, die wordt belichaamd in de mogelijkheid voor de mens om in een economie arbeid te verrichten, opdat er economische waarde kan worden geproduceerd.”

Verschil menselijk- en fysiek kapitaal

Het verschil tussen menselijk- en fysiek kapitaal is vrij simpel, aangezien fysiek kapitaal uit te drukken is in geld en menselijk kapitaal in kennis en vaardigheden. Fysiek kapitaal is de verzamelnaam voor alle fysieke kapitaalgoederen van een bedrijf, zoals machines, kantoorpanden, bedrijfsauto’s, computers et cetera. De fysieke eigendommen van een bedrijf of organisatie kunnen uitgedrukt worden in geld, maar dat kan menselijk kapitaal niet.

De definitie van menselijk kapitaal binnen een organisatie is alle kennis, vaardigheden en capaciteiten, op zowel persoonlijk- als sociaal niveau, van het personeel. Zodra je wordt aangenomen start je met de basisvaardigheden die je hebt geleerd op school of bij een vorige baan. Naarmate je langer in een bedrijf werkt kun je nieuwe vaardigheden leren of bestaande vaardigheden ontwikkelen. Hierdoor stijgt het menselijk kapitaal van een organisatie.

Verschillende soorten menselijk kapitaal

We kunnen menselijk kapitaal onderscheiden in twee categorieën. Het verschil heeft voornamelijk betrekking op de wijze waar de kennis en vaardigheden toegepast kunnen worden.

Theodore Schultz en Gary Becker, economen en Nobelprijswinnaars, ontwikkelden de theorie van ‘human capital’ eind jaren ’50. Gary Becker realiseerde zich dat investeren in personeel vergelijkbaar was met het investeren in kapitaalgoederen. Hij onderscheidde menselijk kapitaal in twee categorieën:

  • Algemeen menselijk kapitaal: kennis, vaardigheden en capaciteiten die personen op individueel niveau in elk bedrijf kunnen toepassen.
  • Specifiek menselijk kapitaal: kennis, vaardigheden en capaciteiten die (door middel van een specifieke training of cursus) bij slechts één bedrijf toegepast kunnen worden.

Investeren in menselijk kapitaal is essentieel

Investeren in menselijk kapitaal is niet alleen binnen bedrijven en organisaties van essentieel belang, maar ook op nationaal, internationaal en mondiaal niveau. Individuen kunnen investeren in menselijk kapitaal door te studeren, cursussen/trainingen te volgen of ervaring op te doen op de arbeidsmarkt. Hoe meer kennis en vaardigheden je bezit, hoe hoger het menselijk kapitaal op individueel niveau.

Voor bedrijven is het handig als personen beschikken over algemene kennis en vaardigheden voor het werkgebied waarin zij gaan werken. Dit is de reden waarom je vaak moet studeren om een bepaalde baan te kunnen krijgen. Werkgevers verwachten dat nieuwe werknemers al enige vorm van menselijk kapitaal bieden aan het bedrijf. Vervolgens kan een werkgever ervoor kiezen om het personeel trainingen of cursussen te laten volgen om zo het menselijk kapitaal te verhogen.

Tijdens het werken in een bedrijf verhoog je naarmate je er langer werkt het menselijk kapitaal op individueel niveau. Dit kan komen doordat je trainingen volgt of doordat je nieuwe talenten ontdekt middels een talentscan en deze verder door ontwikkeld. Hiermee lever je een toegevoegde waarde aan de economie en de organisatie, je kunt menselijk kapitaal als waarde in de organisatie zien.

De rol van menselijk kapitaal in de economie

Menselijk kapitaal en de economie hebben meer met elkaar te maken dan je denkt. Sterker nog, ze zijn afhankelijk van elkaar. De geschiedenis heeft ons geleerd dat economische welvaart de sleutel is tot het verbeteren van de waardigheid en levensstand van mensen. Dit zien we voornamelijk terug in arme- en opkomende landen.

Het menselijke kapitaal wordt bevorderd door onderwijs (kennis en vaardigheid) en gezondheid. Een hoog menselijk kapitaal leidt tot een goede economie. We zien in arme landen dat er minder kansen zijn op het gebied van onderwijs en dat de gezondheidszorg beperkt is. Dit heeft direct impact op de welvaart van een land.

Een goed voorbeeld van een land dat altijd is blijven investeren in onderwijs en gezondheidszorg is de Verenigde Staten. Het is een land met één van de meest succesvolle economieën, wat voornamelijk komt door het investeren in menselijk kapitaal.

In de arme landen is het daarom noodzaak om eerst de gezondheid te verbeteren en geleidelijk meer onderwijskansen te bieden (investeren in menselijk kapitaal). Op deze manier kan er een economie opgebouwd worden die exponentieel kan blijven groeien.


Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner