Bedrijfscultuur veranderen

Wanneer je bedrijf gaat groeien zal er na verloop van tijd een bepaalde bedrijfscultuur ontstaan. Deze kan veranderen door de komst van nieuw personeel, een verandering in de directie, de uitstroom van mensen die er lang werken of het fuseren met een ander bedrijf. Hierdoor kan er een bedrijfscultuur ontstaan die anders is dan de organisatie voor ogen had. In dat geval kan het nodig zijn om de bedrijfscultuur te veranderen.

Wanneer je net begint met een nieuw bedrijf zal je vast nog niet hebben nagedacht over de bedrijfscultuur die je wilt aanhouden. Naarmate het bedrijf groeit zullen er mensen in dienst genomen moeten worden. Vanaf dat punt zal er een bepaalde bedrijfscultuur gaan heersen, maar hoe pak je dit het beste aan en wat als de cultuur die ontstaat niet is wat je voor ogen had?

Een bedrijfscultuur veranderen is vaak een lastige opgave, voornamelijk wanneer het al jaren hetzelfde is. Mensen raken gewend aan een bepaalde cultuur en manier van werken. Als dit lange tijd aanhoudt zal een verandering van de bedrijfscultuur steeds lastiger worden. Op deze pagina gaan we je er meer over vertellen en geven we je tips over hoe je een bedrijfscultuur kunt veranderen.

Hoe ontstaat een bedrijfscultuur?

Zodra een bedrijf voor langere tijd bestaat zullen er vaste looppaden bewandeld worden om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Ook de manier waarop personeel (onderling) met elkaar omgaan en communiceren wordt onderdeel van het bedrijf. Dergelijke patronen zijn in essentie de cultuur van een bedrijf en zijn vaak lastig te veranderen.

Als nieuwkomer of buitenstaander kun je af en toe denken: “waarom doen zij dit zo?” Het antwoord op deze vraag is meestal steevast: “zo doen we dat nu eenmaal hier!”. Mensen houden ervan om structuur in hun leven te hebben en vaste patronen te herhalen, zo werkt de natuur van de mens eenmaal aangezien het niet houdt van energieverspilling.

We willen gerust wat extra energie gebruiken om nieuwe dingen te leren, maar als we ze eenmaal begrijpen en door hebben, proberen we zo efficiënt mogelijk uit te voeren. In een bedrijf werkt dit het precies hetzelfde en daarom is een bedrijfscultuur veranderen meestal niet een eenvoudige taak.

Waarom zou een bedrijfscultuur moeten veranderen?

De CEO, organisatie, consultant of het management vindt het tijd voor een verandering in de bedrijfscultuur. Alle onzin moet van tafel en de manier van werken moet aangepast worden, ook het gedrag van de werknemers hoort hierbij. Om alle nieuwe ideeën nu eindelijk eens de kans te geven om werkelijkheid worden is de bedrijfscultuur veranderen essentieel.

Dergelijke uitspraken worden regelmatig gedaan in werkoverleggen, maar in de praktijk blijkt een verandering van de organisatiecultuur lastiger dan het klinkt. Alle medewerkers zijn al jarenlang gewend aan de manier waarop er gecommuniceerd wordt en werkzaamheden uitgevoerd worden. Een verandering zal dus niet van de één op de andere dag plaatsvinden

Kan je zomaar een organisatiecultuur veranderen?

Het veranderen van een organisatiecultuur is in de praktijk vaak erg lastig. Er kunnen e-mails naar het personeel verstuurd worden met daarin nieuwe gedragsregels en bedrijfswaarden. Of er worden overal posters opgehangen met daarop de nieuwe normen en waarden van een vernieuwde bedrijfscultuur.

Personeel dat al jarenlang in dienst is en elkaar onderling goed kennen zullen hier vaak niet veel mee doen. Ze zijn immers gewend om op een bepaalde manier met elkaar te communiceren en dat zal niet snel veranderen.

Het management komt er op een gegeven moment achter dat elke poging om de bedrijfscultuur te veranderen gedoemd is om te mislukken. Bovendien wil er hierdoor wel eens weerstand ontstaan vanuit het personeel.

Kijk ook eens naar: lees alles over verandermanagement

Hoe kun je een bedrijfscultuur veranderen op een effectieve manier?

Zoals gezegd is een bedrijfscultuur veranderen niet zomaar gedaan. Ondanks dat de ideeën en plannen van het management goed zijn voor de organisatiecultuur en en haar prestaties gaat het vaak al bij de eerste stap mis. We geven je daarom een aantal goede tips over hoe je een bedrijfscultuur effectief en positief kunt veranderen. Niet alleen ten behoeve van de organisatie, maar ook ten behoeve van het personeel.

1. Niet denken maar doen

De ideeën plannen van een CEO of management kunnen vaak erg goed zijn, maar met ideeën kom je niet ver. Het is essentieel om de ideeën tastbaar en uitvoerbaar te maken. Als organisatie is het uitdragen van plannen naar het personeel meestal geen tactische zet. In plaats daarvan is het juist verstandig om de ideeën zelf uit te voeren, wees een voorbeeld voor je personeel!

2. Start met de huidige bedrijfscultuur als uitgangspunt

Een diepgewortelde bedrijfscultuur verander je niet binnen een aantal dagen of weken. Het is namelijk een vast patroon geworden en zal niet volledig omgezet kunnen worden in iets totaal anders. Daarom is het slim om te kijken welke componenten van de cultuur een positieve bijdrage leveren en welke componenten de groei belemmeren.

Zodra je begrijpt hoe een cultuur in elkaar steekt en welke delen een positieve bijdrage leveren aan de organisatie en welke delen niet, kan er gekeken worden naar waar ruimte zit voor verbetering. Laat de positieve delen van de cultuur met rust en bekijk hoe je de componenten met een negatieve invloed kunt veranderen.

3. Gedragsveranderingen aanbrengen in kleine stappen

Het veranderen van een bedrijfscultuur doe je in kleine stappen. Het is niet mogelijk om op vrijdag te zeggen dat het personeel vanaf maandag andere gedragingen binnen de werkmuren moet laten zien. In plaats daarvan kun je beter het goede voorbeeld geven en gedragsverandering stimuleren door het tastbaar te maken. Hoe je omgaat met medewerkers heeft hier ook grote invloed op.

Borden ophangen met wat wel en niet mag heeft meestal geen impact op personeel. Kleine gedragsveranderingen door bijvoorbeeld aan te geven dat het bijvoorbeeld fijn is om je bureau aan het einde van de dag te fatsoeneren, kunnen leiden tot een veranderende mindset die uiteindelijk door al het personeel (automatisch) wordt overgenomen.

4. Niets is perfect

Bij cultuurverandering binnen een bedrijf of organisatie is het belangrijk om de focus te leggen op een aantal kritische gedragingen. Je kunt het gedrag van anderen niet perfectioneren en compleet aanpassen, maar je kunt wel kijken naar welke gedragingen een grote invloed hebben op de resultaten.

Werknemers die hun gedragingen op een positieve manier aanpassen kunnen andere ervan overtuigen om dit ook te doen. Door personeel te belonen die de veranderingen positief oppakken worden andere personeelsleden gestimuleerd om te volgen.

5. Inspireer het personeel middels informele leiders

Naast het management zijn er ook altijd informele leiders aanwezig. Onder het personeel zijn er meestal wel een aantal mensen die voldoen aan eigenschappen met betrekking tot leiderschap. Zorg ervoor dat zij de nieuwe bedrijfscultuur overnemen en laat hen anderen inspireren om hetzelfde te doen.

6. Geef het goede voorbeeld

Ook als management of CEO (formele leiders) is het belangrijk om het goede voorbeeld te geven aan het personeel. Op deze manier zien zij dat de veranderingen in de bedrijfscultuur niet alleen voor hen gelden. Laat zien dat jezelf ook betrokken bent en je gedragingen aanpast op de nieuwe organisatiecultuur. Als je jezelf anders voordoet dan dat je daadwerkelijk bent zal het personeel dit direct doorhebben.

7. Maak veranderingen en bedrijfsdoelen onlosmakelijk van elkaar

Het is essentieel om veranderingen binnen de bedrijfscultuur te koppelen aan de bedrijfsdoelen en tastbaar te maken. Hiermee laat je zien dat bepaalde veranderingen ook invloed hebben op de doelen die bereikt moeten worden. Wil je als bedrijf bijvoorbeeld besparen op de schoonmaakkosten? Plak stickers op bij het toilet en maak ze bewust van de kosten die het met zich meebrengt. Het personeel zal dan bewuster omgaan met het poetsen en schoonmaken van bepaalde zaken.

8. Maak resultaten tastbaar

Om je personeel te motiveren en te inspireren voor het veranderen van de bedrijfscultuur is het slim om behaalde resultaten tastbaar te maken. Laat zo snel mogelijk zien dat bepaalde (gedrags)veranderingen leiden tot bepaalde resultaten. Positieve veranderingen die op de korte termijn zichtbaar zijn worden eerder overgenomen door ander personeel.

9. Zorg dat de ideeën door iedereen wordt opgepikt

Wil je een bedrijfscultuur veranderen? Dan is het belangrijk om ideeën over de nieuwe cultuur te delen met anderen. Vervolgens is het belangrijk dat medewerkers andere collega’s aanspreken over de positieve invloeden van dergelijke veranderingen binnen de cultuur. Een personeelslid zal eerder wat van vrienden of collega’s aannemen dan van een hoge pief in het bedrijf.

10. Leg de link naar de oude cultuur

Het veranderen van een organisatiecultuur betekent niet dat het roer volledig om moet. Leg altijd de link tussen de nieuwe cultuur en de bestaande cultuur binnen het bedrijf en laat zien dat het elkaar niet tegenspreekt, maar juist aanvult.

11. Actief managen van de bedrijfscultuur

Een organisatiecultuur veranderen moet gezien worden als een middel om het bedrijf te laten groeien. Blijf de bedrijfscultuur daarom actief managen en ga op zoek naar verbeterpunten die de cultuur van het bedrijf positief kunnen beïnvloeden. Herken de authentieke informele leiders en stuur ze aan op gedragsveranderingen en blijf kritisch kijken naar de essentiële gedragsveranderingen die verbeterd kunnen worden ten behoeve van de strategische doelstellingen. Het blijven coachen van je team is dus van groot belang om tot de gewenste bedrijfscultuur te komen.

Conclusie

De bedrijfscultuur veranderen is een stapsgewijs proces waar je de tijd voor zult moeten nemen. Het veranderen van een bedrijfscultuur is namelijk niet van de een op de andere dag volbracht. Ga zorgvuldig kijken naar verbeterpunten in gedragingen van het personeel en stimuleer ze om de gedragsveranderingen over te nemen. Het is te allen tijde belangrijk om je personeel gemotiveerd te houden, maar doe dit wel op de juiste manier!


Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner