Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De MBTI test is een instrument dat gebruikt kan worden om persoonlijke voorkeuren te achterhalen. Vaak is het lastig om eigen persoonlijkheidskenmerken objectief te bepalen en te beoordelen. In dat geval kan de persoonlijkheids test volgens de Myers-Briggs methode meer duidelijkheid geven over bewuste persoonlijke voorkeuren.

Waarom de Myers-Briggs Type Indicator Test?

De MBTI test is ontwikkeld op basis van de persoonlijkheidstheorie van Carl Jung. Hierbij wordt er gekeken naar vier verschillende dimensies die persoonlijkheidskenmerken kunnen weergeven. Door de test te doen kunnen drijfveren, sterke punten, valkuilen en groeimogelijkheden ontdekt worden. Uit de test komt een ‘persoonlijke code’ naar voren die een bepaald persoonlijkheidstype weergeeft.

Wat wordt er gemeten?

De MBTI persoonlijkheidstest bestaat uit 60 stellingen die betrekking hebben tot vier verschillende persoonlijkheidskenmerken. Bij elke stelling kan er aangegeven worden in hoeverre iemand zich herkent in de stelling waarna hier een persoonlijkheidstype aan wordt gekoppeld. Dit gebeurt in de vorm van een code die bestaat uit vier letters. Elke letter geeft een persoonlijkheidstype aan op basis van een bepaalde manier van denken/doen, namelijk:

 • Waar wordt de aandacht op gericht? – Extraversie (E) of introversie (I)
 • Hoe wordt informatie opgenomen? – Observatie (S) of intuïtie (N)
 • Hoe worden beslissingen genomen? – Denken (T) of voelen (F)
 • Hoe wordt er gewerkt en hoe wordt er gereageerd op de omgeving? – Oordelen (J) of waarnemen (P)

De lettercodes zijn gebaseerd op Engelse termen en daarom niet altijd hetzelfde als de eerste letter van het Nederlands woord. Voor observatie en intuïtie worden de codes S en N gebruikt om de Engelse termen ‘sensing’ en ‘iNtuition’ aan te duiden. Voor denken en voelen is dat ’thinking’ en ‘feeling’, en voor oordelen en waarnemen is dat ‘judging’ en ‘perceiving’.

De vier kenmerken van een persoonlijkheidstype

Hieronder zie je de vier kenmerken van een persoonlijkheidstype die gemeten kan worden met de Myers-Briggs test. Hieronder een toelichting zodat je een beeld krijgt van de uitslag van de test en wat de codes precies vertellen over een bepaald persoonlijkheidstype.

 • Extraversie (E) of introversie (I): ben jij een persoon die zich vooral richt op de buitenwereld (andere personen) of ben je meer bezig met je eigen gedachtewereld? Een extravert persoon is meer gericht op de wereld om zich heen en vindt het fijn om samen te werken in een groep. Daarentegen zijn introverte personen meer gericht op hun eigen gedachtewereld en vinden zij het fijn om zelfstandig te werken en alleen te zijn in een rustige omgeving.
 • Observatie (S) of intuïtie (N): ben je meer gericht op de feiten (realist) of ben je meer geboeid door wat er allemaal mogelijk is (vernieuwer)? Een ‘realist’ kenmerkt zich door stapsgewijs te werken aan taken waarvan zij de werkwijze al kennen. Vernieuwers houden zich graag bezig met nieuwe, uitdagende en complexe werkzaamheden waarmee zij in vlagen van energie aan de slag gaan.
 • Denken (T) of voelen (F): denk je altijd goed en logisch na over bepaalde besluiten of geef je jouw persoonlijke emoties en gevoel de voorkeur om besluiten voor je te nemen? Denkers zijn over het algemeen vastberaden over beslissingen die zij nemen en zijn voornamelijk gericht op de taak in plaats van op de groep. Zij maken een duidelijke redenering en baseren hier hun besluit op. Een voeler geeft zijn voorkeur aan de eensgezindheid van de groep. Ook zij kunnen een logisch besluit beredeneren, maar zullen eerst rekening houden met het gevoel en de emoties van zichzelf en anderen.
 • Oordelen (J) of waarnemen (P): ben jij iemand die het fijn vindt om een gestructureerde en georganiseerde planning te hebben (oordelaars)? Of houd je er meer van om spontaan en flexibel te zijn (waarnemers)? Oordelaars vinden het over het algemeen prettig om volgens een duidelijke planning te werken, zij maken snel besluiten, concentreren zich op wat er gedaan moet worden en willen elke taak zo snel mogelijk afronden. Een waarnemer voelt zich juist beperkt door te veel structuur en staat open voor verandering en nieuwe ervaringen. Hierdoor hebben ze moeite met het afronden van taken omdat ze telkens nieuwe (nuttige) informatie vinden en deze willen verwerken.

Welke MBTI types zijn er?

Door de MBTI vragenlijst in te vullen kan er inzicht verkregen worden in een persoonlijkheidstype op basis van vier kenmerken. Elk kenmerk heeft twee verschillende uitkomsten waardoor er 16 verschillende Myers-Briggs types naar voren kunnen komen. Het type vertelt iets over de persoonlijkheid qua denken en doen. Zo kunnen de volgende persoonlijkheidstypes naar voren komen uit de personality test conform de MBTI methode:

 • ESTJ
 • ESTP
 • ESFJ
 • ESFP
 • ENTJ
 • ENTP
 • ENFJ
 • ENFP
 • ISTJ
 • ISTP
 • ISFJ
 • ISFP
 • INTJ
 • INTP
 • INFJ
 • INFP

Dit zijn alle mogelijke MBTI types die voort kunnen komen uit de test. Elke letter vertelt iets over één van de vier kenmerken met betrekking tot persoonlijkheid. Hierdoor kan er een beeld verkregen worden van hoe iemand in elkaar steekt en zijn/haar competenties daadwerkelijk passen bij hetgeen wat zij doen.

Wanneer kan een MBTI test gedaan worden?

De MBTI personality test kan op verschillende manieren toegepast worden. Het kan onder andere gebruikt worden als reflectiemiddel om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van een persoon. Daarnaast kan de test ook gebruikt worden als middel om een team beter te laten samenwerken of samen te stellen. Door inzicht te krijgen in elkaars persoonlijkheidstype kan er een betere taakverdeling gemaakt worden en wordt er beter met elkaar omgegaan.

Bovendien zorgt een goed beeld van een persoonlijkheid ervoor dat er inzicht wordt verkregen in waar ruimte ligt voor persoonlijke ontwikkeling op zowel individueel niveau als in samenwerkingsverband. Ook weten mensen hierdoor wat voor baan of opleiding het beste bij hebt past en hoe de ideale werkomgeving eruit ziet. De Myers-Briggs Type Indicator test kan dus inzicht geven in persoonlijke kwaliteiten en hoe deze gecombineerd kunnen worden met werkzaamheden en/of kwaliteiten van anderen.

Let op: wees alert voor manipulatie!

De MBTI een test die gedaan wordt op basis van emoties en betreft dus een momentopname is. Hierdoor is de test vatbaarder voor manipulatie. Wanneer je de Myers-Briggs Type Indicator test maar vaak genoeg invult zal je uiteindelijk het resultaat krijgen dat jezelf of een andere van je wenst. 

Het verschil tussen de Myers-Briggs Type Indicator methode en de Me.-scan

Waar de MBTI methode je voornamelijk inzicht geeft in jouw persoonlijkheidstype en het zelfinzicht in gedrag, gaat de Me.-scan nog een stapje verder. De Me.-scan is ontwikkeld op basis van diverse theorieën en onderzoeken die een volledig beeld geven van jouw bewuste en onbewuste kwaliteiten. Hiermee krijg je niet alleen een beeld van jouw persoonlijkheid, maar ook of je daadwerkelijk op je plek zit binnen een bedrijf of organisatie.

Bovendien kan de Me.-scan, net als de MBTI test, op verschillende manieren toegepast worden, maar dan op bredere schaal. Het is mogelijk om alle werknemers binnen een organisatie de test te laten doen en de resultaten te bundelen tot een duidelijk teamprofiel. Ook kunnen alle werknemers een persoonlijke rapportage ontvangen waardoor ze inzicht krijgen in onbekende talenten en valkuilen.

Waarom kiezen voor de Me.-scan?

De Me.-scan kan veel breder ingezet worden dan de MBTI persoonlijkheidstest. Naast dat je de Me.-scan kunt gebruiken om medewerkers op individueel niveau (eenmalig) inzicht te geven over hun kwaliteiten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden, is het ook een optie om de scan in te zetten in combinatie met een langdurig ontwikkeltraject.

De organisatie kan een HR-medewerker of een ander soort consultant aanstellen om een ontwikkeltraject in gang te zetten op basis van de Me.-scan. Het is in dat geval mogelijk om de aangewezen verantwoordelijke(n) op te leiden.

Daarnaast is het scanresultaat van de Me.-scan niet manipuleerbaar. In tegenstelling tot talenttesten of- assessments, appelleert de Me.-scan zowel aan de cognitie als het onbewuste. Hierdoor wordt er zowel een beeld geschetst van het zelfinzicht van een kandidaat als de niet-bewuste gedragsvoorkeuren en -afkeuren. Het resultaat is te allen tijde een zuivere scanuitslag. 

Om daadwerkelijk met de Me.-scan te kunnen en mogen werken is het vereist om minimaal één opleiding te volgen, namelijk de Me.-master 1. Vervolgens heb je de mogelijkheid om extra opleidingen en masterclasses te volgen waardoor je de resultaten van de Me.-scan nog beter en breder kunt inzetten.

Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner