Wat is samenwerken?

Samenwerking verbeteren

In een bedrijf met meerdere personeelsleden is samenwerken essentieel voor betere prestaties. Samen kun je namelijk veel meer bereiken dan alleen, maar hiervoor dien je wel op een efficiënte manier samen te werken. Het is belangrijk om te weten wat de kwaliteiten van anderen zijn om zo goed mogelijk op elkaar in te kunnen spelen. Het resultaat dat je behaalt door samen te werken is groter dan elk van de afzonderlijke partijen alleen had gekund.

Een team van personen met verschillende kwaliteiten vormt een groot potentieel. Echter is het essentieel om elkaars kwaliteiten te kunnen zien en effectief te combineren om het volledige potentieel optimaal te benutten. Op deze pagina geven we je tips voor beter samenwerken en vertellen we je precies waar je rekening mee moet houden.

Wat houdt samenwerken in?

Samenwerken of een samenwerking is het proces van twee of meerdere personen, organisaties of entiteiten die samen aan de slag gaan om een bepaald doel te bereiken. Er wordt samen gekeken naar het te realiseren doel en een plan gemaakt over hoe dit doel bereikt gaat worden. Het gezamenlijke doel wordt uiteindelijk bereikt door de kwaliteiten van afzonderlijke partijen optimaal te combineren en in te zetten. Door samen te werken bereik je meer dan dat de afzonderlijke partijen los van elkaar bereikt zouden hebben.

Misschien ook interessant voor jou: alles over interprofessioneel samenwerken

13 tips voor beter samenwerken

Samenwerken in een team vereist duidelijke normen en waarden waar iedereen zich aan dient te houden. Om ervoor te zorgen dat je allemaal op één lijn ligt kan het handig zijn om bepaalde regels op te stellen en duidelijke afspraken te maken.

Een samenwerking verbeteren kan bij je jezelf beginnen, maar zal uiteindelijk ook opgenomen moeten worden door de andere partijen. Op deze pagina geven we je 13 tips voor beter samenwerken zodat je aan de slag kunt gaan om een samenwerking tot stand te brengen die vlekkeloos verloopt.

 1. Maak een concreet plan
 2. Duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden
 3. Open communicatie
 4. Vaste overlegmomenten
 5. Creëer een prettige werkomgeving
 6. Werk aan teambuilding
 7. Doelen visualiseren
 8. Deel je kennis met anderen
 9. Herken de potentie van anderen
 10. Blijf elkaar inspireren
 11. Wees respectvol naar elkaar
 12. Verbeter het werkproces waar nodig
 13. Stimuleer persoonlijke groei

1. Maak een concreet plan

Een samenwerking verbeteren begint al bij de eerste stap, namelijk het opstellen van een concreet doel en het plan wat daarbij hoort. Dit doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor je teamleden die graag duidelijkheid willen hebben over hun rol in het doel. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde doelstellingen, met bijbehorende deadlines en de uit te voeren taken, opstellen en vervolgens op basis van individuele kwaliteit toewijzen aan het juiste teamlid.

Hierdoor krijgen zij het gevoel dat ze daadwerkelijk deel uitmaken van de doelstelling en dat hun kwaliteiten nog relevant en bruikbaar zijn. Bovendien weten ze hierdoor waar ze aan toe zijn en wat ze te wachten staat. Ook kun je ze door het stellen van deadlines motiveren om opdrachten op tijd af te hebben waardoor je de rest van het project beter kunt plannen.

2. Duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden

Samenwerken in een team kan soms lastig zijn als er geen duidelijke taakverdeling wordt gemaakt. Zo kan het zijn dat teamleden onderling gaan bepalen wie wat doet en wordt het werk wellicht niet optimaal verdeeld. Het is goed om als leider de taken toe te wijzen aan de teamleden die hiervoor geschikt zijn en beschikken over de juiste kwaliteiten. Geef deze personen ook de verantwoordelijkheid over bepaalde taken zodat ze gemotiveerd blijven.

3. Open communicatie

Open communicatie tussen een leidinggevende en haar teamleden, en teamleden onderling, zorgt voor een prettige en veilige werksfeer. Het is beter als er op de werkvloer met elkaar wordt gesproken in plaats van over elkaar. Bovendien kun je door open met elkaar te communiceren veel van elkaar leren en eventuele irritaties met elkaar bespreken. Wees niet bang om gepaste kritiek te geven of te ontvangen, je kunt er namelijk alleen maar van leren. Een open communicatie kan de samenwerking in een team verbeteren.

4. Vaste overlegmomenten

Een samenwerking verbeteren kan alleen wanneer er tijdens een project regelmatig overleg wordt gevoerd. Wanneer je van elkaar op de hoogte bent hoe je ervoor staat kan er beter ingespeeld worden op eventuele problemen. Bovendien kunnen verbeterpunten in het werkproces besproken worden met elkaar zodat er beter samengewerkt kan worden. Plan vaste overlegmomenten in en voorkomen dat er bepaalde zaken onbesproken blijven.

5. Creëer een goede werkomgeving

Het verbeteren van een samenwerking heeft niet alleen te maken met zaken omtrent communicatie en duidelijke afspraken. Zo zal er ook een goede werkomgeving moeten zijn om de persoonlijke kwaliteiten van een individu te bevorderen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat licht, geluid en temperatuur wel degelijk invloed hebben op de prestaties van mensen.

Zo kunnen bepaalde geluiden de creativiteit van mensen verhogen, terwijl stilte de focus verhoogd. Afhankelijk van de operationele werkzaamheden in een bedrijf kan de werkomgeving hierop aangepast worden en de samenwerking verbeteren.

6. Werk aan teambuilding

Wil je een samenwerking tussen collega’s verbeteren? Dan is het raadzaam om te werken aan teambuilding. Dit kan onder andere door teambuilding activiteiten te organiseren zodat werknemers elkaar ook op persoonlijk vlak leren kennen. Hiermee creëer je een gevoel van vertrouwen wat een team productiever maakt.

Daarnaast kan het ook werken om tijdens de lunch bij elkaar te gaan zitten zodat je elkaar op een luchtige manier kunt leren kennen. Wanneer iedereen afzonderlijk gaat lunchen kom je elkaar nauwelijks beter te leren kennen en ontstaat er eerder een gevoel van wantrouwen naar elkaar. Beter samenwerken met je collega begint bij het beter leren kennen van hem/haar.

7. Doelen visualiseren

Het verbeteren van een samenwerking met collega’s of een team kan gestimuleerd worden door bepaalde ideeën en doelen te visualiseren. Wanneer een teamlid een goed idee voor iets heeft hoeft het niet altijd te zijn dat iedereen dat idee hetzelfde voor ogen ziet. Het kan daarom slim zijn om elk teamlid zijn doelen te laten visualiseren door middel van een simpele schets of uitgebreide presentatie.

Door ideeën en doelen te visualiseren en te delen met andere teamleden is de kans aannemelijker dat het doel wordt bereikt. Hoe gedetailleerder het idee is uitgewerkt, hoe groter de kans is dat het grotere plaatje van het doel wordt behaald.

8. Deel je kennis met anderen

Niet ieder teamlid beschikt over dezelfde kwaliteiten en/of expertise. Het is daarom ooit nodig om elkaar dingen uit te leggen of te leren. Een samenwerking verbeteren doe je in dat geval niet door andere mensen te commanderen of te vertellen wat ze moeten doen, zonder enige vorm van uitleg. Het is in dat geval aan te raden om rustig even de tijd te nemen en uitleg te geven over een bepaalde opdracht of taak zodat die persoon dit in het vervolg zelfstandig kan.

9. Herken de potentie van anderen

Een goede samenwerking is pas geslaagd wanneer de krachten van afzonderlijke partijen optimaal worden gebundeld en ingezet. Maar hiervoor moet je de kwaliteiten van anderen wel kunnen herkennen. Wanneer je ziet dat iemand bijvoorbeeld heel structureel te werk gaat en alles altijd goed voor zichzelf plant, zou je diegene kunnen inzetten om een duidelijke planning te maken voor projecten. Gaandeweg zal je de potentie en kwaliteiten van anderen gaan herkennen en kun je deze inzetten voor specifieke taken en verantwoordelijkheden. 

10. Blijf elkaar inspireren

In de praktijk zien we nog steeds managers en leidinggevenden die hun team proberen te inspireren op dezelfde wijze, de zogenoemde ‘one-size-fits-all’ methode. Vaak werkt dit niet voor ieder individu in het team aangezien iedereen zijn eigen normen en waardes hanteert en andere interesses heeft. Als leidinggevende en collega dien je jouw teamleden te herkennen op basis van persoonlijke kwesties. Op deze manier kun je hen beter inspireren en zal je eerder fungeren als inspiratiebron voor alle teamleden.

11. Wees respectvol naar elkaar

Een samenwerking verbeteren begint met respect hebben voor elkaar en iedereen in zijn eigen waarde laten. Dit betekent dat je niet moet oordelen en respect moet hebben voor iedereen zijn persoonlijke keuzes. Je kunt een team versterken door elkaars individuele verschillen te respecteren en er juist gebruik van te maken. Zo kan iedereen op zijn/haar manier een bijdrage leveren aan de prestaties van het team. Ook luisteren naar elkaar en elkaar uit laten praten zijn vormen van respect die een samenwerking ten goede komen. Op de juiste manier omgaan met medewerkers is van groot belang.

12. Verbeter het werkproces waar nodig

Als leidinggevende of manager is het belangrijk om problemen in het werkproces op te sporen en waar nodig is bij te sturen. Door regelmatig overlegmomenten in te plannen kun je het werkproces samen bespreken en eventueel aanpassen wanneer er ruimte is voor verbetering. Echter zal je als leider het vermogen moeten hebben om barrières, zoals slechte communicatie, uiteenlopende werk tempo’s, gebrek aan betrokkenheid, ego’s en onduidelijkheden op te sporen en uit de weg te ruimen. Hiermee voorkom je dat werkzaamheden op een gedemotiveerde manier uitgevoerd worden.

13. Stimuleer persoonlijke ontwikkeling

Beter samenwerken begint bij een leider die prioriteit geeft aan persoonlijke en team ontwikkeling op individueel niveau. Hiermee inspireer en motiveer je teamleden om door te groeien en verder te komen in hun leven. Denk hierbij niet alleen aan ontwikkeling op gebied van werk, maar ook aan groei op gebied van het privéleven. De drie belangrijkste factoren voor persoonlijke ontwikkeling hebben namelijk betrekking tot gewoonten, gezondheid en carrière.

Naast de groeimogelijkheden in het bedrijf zijn het ontwikkelen van bepaalde gewoonten belangrijk voor de productiviteit van een teamlid. Gewoontes op het gebied van voeding en sport kunnen hier een positieve invloed op hebben. Bovendien heeft dit ook een goede invloed op gezondheid en welzijn van een persoon. Al deze factoren samen zorgen voor de mate waarin een persoon zich ontwikkeld op gebied van gewoonten, carrière en gezondheid.

Als leidinggevende of manager van een team is het daarom belangrijk om hier een positieve bijdrage aan te leven. Je zult merken dat de werknemers beter zullen presteren en vele malen productiever zijn. Een essentieel punt om een samenwerking te verbeteren.

Conclusie

Er zijn enorm veel factoren die invloed hebben op de manier waarop een samenwerking verloopt. Ook zijn er veel dingen die je als leidinggevende, manager of werknemer kunt doen om een samenwerking te verbeteren. Lees onze tips daarom gerust nog eens door en wordt een echte teamspeler!

Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner