Interprofessioneel samenwerken

In het bedrijfsleven is interprofessioneel samenwerken essentieel om tot innovatieve oplossingen te komen. Professionals met expertise in verschillende vakgebieden dienen nauw samen te kunnen werken in een team. Dit ten behoeve van klanten die vraag hebben naar producten of diensten waarbij expertise in verschillende vakgebieden nodig zijn.

Door samen te werken met andere experts in één team is het belangrijk om constant in overleg te gaan en op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen. Door de diversiteit aan kennis, perspectief en ervaring te combineren kunnen er verbeterde werkmethodes worden ontwikkeld waarbij de vraag van klanten en afnemers voorop staat.

Wat is interprofessioneel samenwerken?

Interprofessioneel samenwerken is een vorm van samenwerking waarbij twee of meerdere vakgebieden met, van en over elkaar leren. Het uiteindelijke doel is om te komen tot betere en effectievere samenwerkingen door de kennis, ervaringen en perspectieven van verschillende professies optimaal te combineren.

In de gezondheidszorg is een dergelijke vorm van samenwerking essentieel om het welzijn van een patiënt te waarborgen en om een betere samenwerking tussen diverse professionals te realiseren. Maar ook in de zakelijke markt wordt interprofessioneel samenwerken steeds belangrijker.

Waarom interprofessioneel samenwerken?

In de praktijk zien we regelmatig nog dat er fouten/problemen ontstaan in het bedrijfsleven doordat er niet goed wordt gecommuniceerd tussen verschillende afdelingen. Dit is meestal het gevolg van gebrek aan een nauwe samenwerking. Binnen grote organisaties krijg je te maken met diverse professies waardoor er tussen die verschillende professies onduidelijkheden kunnen ontstaan.

Door samen met elkaar aan tafel te gaan zitten kan er overleg gevoerd worden over de kennis, ervaring en perspectieven van andere professionals. Zo leer je van, over en met elkaar waardoor er betere oplossingen bedacht kunnen worden voor klanten die producten of diensten af willen nemen waarvoor een variatie van specialistische kennis nodig is in diverse vakgebieden. Uiteindelijk ontstaat de beste teamsamenstelling waar doelen mee behaald kunnen worden.

Interprofessioneel samenwerken is belangrijker dan ooit!

Klanten en afnemers bij grote bedrijven kunnen ooit mondig zijn en willen soms meer regie over de wijze waarop zij diensten of producten geleverd krijgen. Voor diverse opdrachten komen bedrijven terecht in een variatie aan vakgebieden. Om deze reden worden er steeds vaker interprofessionele teams samengesteld om te voldoen aan de wensen van een klant. Hierdoor kan de ware kracht van menselijk kapitaal tot zijn recht komen.

Voor ingewikkelde projecten, waarvoor diverse expertises nodig zijn, kan er dan een team van experts uit verschillende vakgebieden samengesteld worden. Een goed voorbeeld hiervan zien we terug in de zorg.

Zo is interdisciplinaire- of interprofessionele samenwerking met de huidige ontwikkelingen in de zorg belangrijker geworden dan ooit. Omdat de eerstelijnszorg steeds breder wordt ingezet, aangezien de minder complexe zorg, die nu nog vanuit de tweedelijnszorg wordt verzorgd, langzaamaan wordt ondergebracht bij de eerstelijnszorg. Hiervoor dienen er in sommige gevallen interprofessionele teams samengesteld te worden waar ook de cliënt deel van uitmaakt.

Door interprofessioneel samenwerken worden er regelmatig overleggen gevoerd waarin de professionals met diverse professies samen in overleg gaan en hun bevindingen met elkaar delen.

Bovendien leren ze hierdoor over elkaars vakgebied en kunnen ze samen op zoek gaan naar effectieve oplossingen. In het bedrijfsleven is dit vaak nodig bij complexe vraagstukken over bepaalde producten of diensten waarbij de visies van verschillende experts gebundeld moeten worden

Definitie van interprofessionele samenwerking

Als we het hebben over interprofessioneel samenwerken wordt deze term nog wel eens door elkaar gehaald met ‘multiprofessioneel’ of ‘multidisciplinair’ samenwerken. Er zit echter wel een degelijk verschil tussen de termen en wat is nu precies de letterlijke interprofessioneel samenwerken betekenis?

Bij interprofessioneel samenwerken wordt er een gemeenschappelijke visie/oplossing gecreëerd door de kennis en ervaring in verschillende vakgebieden te combineren. In het geval van multiprofessioneel samenwerken zullen er verschillende vakgebieden gecombineerd worden in een behandeling of traject, maar zonder al te veel communicatie tussen de professionals. Zie het als een project met verschillende werkzaamheden die (op een bepaalde volgorde) opeenvolgend achter elkaar uitgevoerd worden.

Waarom blijkt interprofessionele samenwerking soms nog lastig te zijn?

Er zijn diverse redenen te benoemen waarom het in de praktijk nog wel eens blijkt dat interprofessioneel samenwerken soms lastig is. Dergelijke oorzaken zijn dan ook precies de reden waarom het zo belangrijk is om een interprofessionele samenwerking te stimuleren. Hieronder zie je direct waarom interprofessionele samenwerking wordt belemmerd en waarom het juist zo belangrijk is:

  • Elk vakgebied kent zo zijn eigen termen om ervoor te zorgen dat professionals in hetzelfde vakgebied effectief kunnen communiceren. In sommige gevallen worden er in verschillende vakgebieden ook verschillende termen gebruikt om hetzelfde aan te duiden. Soms is het zelfs zo dat dezelfde termen worden gebruikt om iets anders aan te duiden, dit kan zorgen voor verwarring in interprofessionele teams.
  • In verschillende professies wordt vaak een andere vorm van communicatie gehanteerd waardoor het voor andere professies lastig kan zijn om op deze manier te communiceren. Het is daarom belangrijk dat je een vorm van communicatie kunt herkennen en hanteren in de praktijk. Tijdens interprofessionele samenwerkingen zullen verschillende vormen van communicatie leiden tot een gemeenschappelijke vorm van communicatie, wat bevorderlijk is voor de samenwerking tussen verschillende vakgebieden.

Hoe werkt interprofessioneel samenwerken?

Interprofessioneel samenwerken is in principe niets meer dan constant in overleg blijven gaan met professionals, en hun meegebrachte expertise en ontwikkelde competenties, uit andere vakgebieden.

Het combineren van diverse professies is voor sommige trajecten essentieel om te voldoen aan de wensen van een afnemer. Verschillende professies worden gecombineerd om een gemeenschappelijk plan uit te stippelen en de doelstellingen te behalen.

Hierbij zal de individuele expertise van elke professional vervagen en zijn/haar ervaring en kennis combineren met andere disciplines. Op basis hiervan wordt er een gemeenschappelijk visie gecreëerd en kunnen er effectieve en innovatieve oplossingen worden bedacht. 


Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner