Talent assessment

Bij het werven van nieuwe werknemers wordt er altijd een team assessment gedaan. Dit is een beoordelingsprogramma waarbij er wordt gekeken naar of een kandidaat beschikt over de juiste kwaliteiten voor een bepaalde functie. Voor de functie waarvoor gesolliciteerd wordt zal een profiel gemaakt worden. Doorgaans staat hierin vermeld over welke competenties een kandidaat moet beschikken om in aanmerking te komen voor een functie.

Vaak wordt er nauwelijks rekening gehouden met de natuurlijke talenten van een persoon tijdens een assessment. Een talent assessment is in dat geval vaak beter dan een functiegericht assessment. Maar wat zijn de verschillen en zijn er eventuele andere mogelijkheden om op de juiste manier nieuw talent te werven? We leggen het je graag uit!

Wat is een talent assessment?

Talent assessment is een beoordelingsprogramma (ook wel talentscan genoemd) waarbij de focus ligt op het unieke, natuurlijke talent van een persoon. Hierbij wordt er niet zozeer gekeken naar de geschiktheid voor een bepaalde functie op basis van bepaalde competenties, maar juist op basis van talent. Er is dan meestal ook geen specifiek profiel voor de functie aangezien sommige personen de functie door middel van hun unieke talenten efficiënter kunnen vervullen dan personen die beschikken over bepaalde competenties.

Echter wordt talent assessment niet vaak toegepast binnen organisaties. Zo zien we in de praktijk dat de meeste assessments worden gedaan op basis van functiegerichte competenties en kwaliteiten. Er wordt een profiel gemaakt voor een functie en sollicitanten worden vervolgens beoordeelt op basis van hun kwaliteiten en eigenschappen.

Het verschil tussen talentgerichte assessments en functiegerichte assessments

Zoals wellicht al naar voren is gekomen bestaat er een duidelijk verschil tussen een functiegerichte assessment en talent assessments. Om het te verduidelijken gaan we beide soorten wat breder behandelen zodat je begrijpt wat de belangrijkste verschillen zijn.

Talentgericht assessment

Waar er bij de meeste assessments wordt gekeken naar de competenties van een persoon, wordt er bij een talent assessment onderzocht wat de natuurlijke talenten van een kandidaat zijn. Er wordt dus niet gekeken naar of een kandidaat wel- of niet geschikt is voor een functie. In plaats daarvan wordt er onderzocht wat het unieke talent van een specifieke persoon is. Dit vraagt vaak om een uitgebreider onderzoek en een bredere analyse.

Het belangrijkste doel van een talent assessment test is uiteindelijk onderscheidt te kunnen maken tussen aangeboren talenten en aangeleerde competenties. Voor sommige functies zijn bepaalde talenten belangrijker dan een aantal competenties die zijn aangeleerd bij vorige banen. In veel gevallen zullen de aangeleerde competenties overbodig zijn in een ander bedrijf, alhoewel ze wellicht (deels) toepasbaar zijn.

Functiegericht assessment

Bij een functiegericht assessment wordt er puur gekeken naar of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie. In de vacature staan de competenties, vaardigheden en kwaliteiten beschreven waar een persoon aan moet voldoen. Tijdens het beoordelingsprogramma wordt er onderzocht of je hier als persoon over beschikt. Uiteindelijk zal er aan de hand van het onderzoek bepaald worden of je ‘wel geschikt’ of ‘niet geschikt’ bent voor de functie.

Er zijn twee dingen mis met een functiegericht assessment. Allereerst zien we bij veel organisaties dat het competentieprofiel voor de functie vaak gebaseerd wordt op de positieve en negatieve ervaringen van de vorige persoon in die functie. In veel gevallen is dit vaak niet het beste profiel. Zo kan het zijn dat iemand anders deze rol op een andere manier beter kan vervullen.

Daarnaast zijn competentietests meestal vatbaar voor manipulatie. Zo kunnen sommige kandidaten hoog scoren op een competentietest, terwijl hun natuurlijk werkstijl en talenten hier totaal niet op aansluiten. Stel je hebt twee jaar bij een ander bedrijf gewerkt in dezelfde sector als waarvoor je nu gaat solliciteren. Ondanks dat de baan niet bij je paste (vanwege je natuurlijke werkstijl en talent), zal je alsnog hoog scoren op de competentietest. Op basis van competenties beoordelen of een persoon wel of niet geschikt is, is vaak niet accuraat genoeg.

Kan talent assessment software helpen?

Online worden veel verschillende talent assessment software en tests aangeboden. Echter zullen veel van deze tests onterecht de naam ’talent assessment test’ krijgen. Vaak blijkt het een mooie naam te zijn voor een uitgebreide competentie test. Bij een assessment op basis van talent wordt er namelijk nauwelijks rekening gehouden met de aangeleerde competenties van een kandidaat.

  • Daarnaast denken wij zelf dat talent assessment niet het juiste woord is om te duiden waar je naar op zoek bent als organisatie. In plaats daarvan gebruiken we bij Me.-scan het woord ’talentscan’. Een assessment is namelijk iets wat personen beoordeeld. Met de Me.-scan wordt er altijd uitgegaan van het positieve door op zoek te gaan naar de (verborgen) talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van personen. Op basis hiervan kunnen organisaties het juiste talent vinden voor een bepaalde functie en direct bekijken of het aanwezige talent binnen de organisatie de juiste functie vervult. Effectief managen van talent wordt hierdoor dus mogelijk.

Maak gebruik van de Me.-scan

De Me.-scan onderscheidt zich van andere tests en modellen door voornamelijk op zoek te gaan naar de kwaliteiten, eigenschappen, valkuilen en talenten van personen. Dankzij jarenlange ontwikkeling is de Me.-scan onwijs breed toepasbaar op verschillende gebieden binnen een organisatie.

Het is mogelijk om de Me.-scan in te zetten als eenmalige reflectie van medewerkers op individueel niveau. Hierbij zal ieder individu binnen de organisatie inzicht krijgen in zijn/haar kwaliteiten, aanwezige talenten, eventuele verborgen talenten, valkuilen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Bovendien is het mogelijk om alle individuele profielen te bundelen tot een gezamenlijk teamprofiel. Als organisatie krijg je hierdoor inzicht in de bedrijfscultuur, wijze van teamsamenstelling en of iedere werknemer wel op de juiste plek zit binnen de organisatie. Ook komt hieruit naar voren wat een groep of team nodig heeft bij de keuze van het soort leiderschap.

Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner