HR organisatie

Elke grote organisatie heeft een HR afdeling. HRM (Human Resource Management) is het opstellen van processen om de organisatie- en personeelsontwikkeling te bevorderen. Een HR afdeling is daarmee verantwoordelijk voor het belangrijkste kapitaal binnen een organisatie, namelijk het personeel (ook wel menselijk kapitaal genoemd).

Veel mensen denken vaak dat de taken van een HR medewerker voornamelijk betrekking hebben tot de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Dat klopt ook, maar er zijn nog veel meer taken waar zij zich mee bezig houden. Een HR organisatie is daarom essentieel voor bedrijven om ervoor te zorgen dat personeel op de juiste plek zit.

Wat is de rol van HR in een organisatie?

De rol van HR consultant in een organisatie is in grote lijnen de instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Echter komt hier meer bij kijken dan je oorspronkelijk zou denken. Zo is het niet alleen hun taak om nieuwe medewerkers te werven, personeel op te leiden en mensen te ontslaan. De HR afdeling is namelijk ook verantwoordelijk voor het opstellen van processen om de organisatie- en personeelsontwikkeling strategie te bepalen en te adviseren naar de directie. Deze processen worden ook wel HR beleid genoemd en bepalen vaak hoe de omgang met medewerkers is.

Hoewel de meeste mensen wel weten dat HRM te maken heeft met het personeel binnen een organisatie, weten ze vaak niet wat ze allemaal precies doen. Een HR afdeling krijgt de taak om de problemen en behoeftes van werknemers binnen een organisatie te herkennen en op te lossen. Door middel van diverse HR tools kunnen zij dergelijke problemen en behoeftes van personeel opsporen. Op basis van de data die ze hiermee vergaren, dienen ze het juiste HR beleid binnen de organisatie te bepalen en uit te voeren. Hierover geven zij advies aan de directie.

Waarom is HR binnen een organisatie belangrijker dan ooit?

De arbeidsmarkt is vandaag de dag erg krap waardoor het soms lastig is om de juiste personen te vinden voor een functie. Eén van de taken van een HR afdeling is het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Hierbij is het erg belangrijk dat zij de juiste personen selecteren die de functie optimaal kunnen uitvoeren.

  • Daarnaast verandert het speelveld rap in verschillende sectoren, door de snel veranderende technologie. Het is daarom taak aan de HR afdeling om niet alleen af te gaan op de competenties en talenten van potentiële medewerkers, maar ook uit te gaan van het ontwikkelingspotentieel. Doordat het speelveld snel verandert zal personeel opgeleid moeten blijven om zo beter in te kunnen spelen op veranderingen.

Het HR beleid van een organisatie kan binnen no time verandert worden wanneer er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. In dergelijke gevallen is het belangrijk om te weten op welke manieren je de verandering kan oppakken. Een goede manier om in te kunnen spelen op verandering is door constant te blijven investeren in ontwikkeling van medewerkers en groeimogelijkheden aanbieden.

Hoe moet je de juiste HR strategie voor een organisatie bepalen?

Het bepalen van de juiste HR strategie is een hele opgave. Voornamelijk voor grote bedrijven waar je te maken hebt met honderden of misschien zelfs duizenden werknemers. Het werven van personeel is namelijk één ding, maar het behouden van personeel is misschien nog wel belangrijker. Om personeel te behouden en door te blijven ontwikkelen zal er een duidelijke HR strategie bepaald moeten worden. Hiervoor zijn een aantal zaken belangrijk.

  • Allereerst moet je als HR afdeling de problemen en behoeftes van werknemers kunnen herkennen. Op basis van deze kennis kunnen er processen ontwikkeld worden die ervoor moeten zorgen dat personeel op de juiste plek zit en energie haalt uit hun werkzaamheden. Als mensen zich goed voelen bij hun werk zullen zij gelukkiger en gemotiveerder zijn om door te groeien.

Zodra je als organisatie in beeld hebt gebracht wat de problemen en behoeften zijn, kunnen er oplossingen bedacht worden. Er worden daarom nieuwe processen, of veranderingen van de huidige processen geïmplementeerd. Hiervoor zal je echter wel een goed inzicht moeten hebben in wat er speelt binnen de organisatie. De Me.-scan zal in dat geval de perfecte tool zijn om een optimaal HR beleid te bepalen en uit te voeren.

De Me.-scan als middel voor een beter HR beleid binnen de organisatie

De Me.-scan is dé tool die elke HR afdeling/professional zou moeten gebruiken voor het ontwikkelen en uitvoeren van een passend HR beleid. Met de Me.-scan krijg je inzicht in de onbewuste kwaliteiten, competenties, valkuilen, talenten en het gedrag van personeelsleden. Doordat deze scan uitgaat van een combinatie van het onbewuste en cognitie, is de scan niet manipuleerbaar. 

Door alle medewerkers de Me.-scan in te laten vullen krijg je niet alleen als HR afdeling een beeld van de problemen en behoeftes binnen de organisatie, maar kun je de scan ook inzetten als eenmalige zelfreflectie voor de personeelsleden. Hiermee vergaren ze inzicht in hun kwaliteiten, talenten, ontwikkelingspotentieel, valkuilen en persoonlijke eigenschappen, zowel bewust als onbewust.

Daarnaast kan de Me.-scan ingezet worden als langdurig ontwikkelingstraject voor personeel (doorstroom), wat één van de belangrijkste taken is van een HR afdeling. Op basis van de data uit de Me.-scan wordt het makkelijker om de juiste HR strategie te bepalen. Zo is het mogelijk om alle individuele scan resultaten te bundelen tot één teamprofiel. Hierdoor krijg je niet alleen inzicht in de individuele kwaliteiten van medewerkers, maar ook in de organisatiecultuur en het feit of medewerkers wel op de juiste plek zitten.

Zowel de werving als doorstroom van medewerkers wordt bevordert door middel van de Me.-scan. Je weet direct of mensen geschikt zijn om een functie optimaal te vervullen en ziet ook of personeel nog wel op de juiste plek zit binnen de organisatie. Kortom, het verkrijgen van inzicht voor het bepalen van een optimale HR strategie wordt verkregen door het gebruik van de Me.-scan.


Plan jouw online kennismaking!

Interesse in onze tools of opleidingen?

Maak kennis met ons aanbod van verschillende masterclasses, opleidingen en producten omtrent talentontwikkeling. Deze formule is ontwikkeld voor zowel individuen en groepen. Ideaal voor jouw organisatie! Ben jij klaar om te ontdekken waar jouw krachten liggen en hoe je deze het best kunt ontwikkelen en inzetten?

Neem contact op

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner